پایان نامه ارشد

c (1799)

دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم تحقیقات زنجان پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي(M.A) عنوان : بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار) استاد راهنما : جناب آقای دکترمحمدرضاکرمی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1797)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1796)

بررسی تطبيقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظريه‌های مردم‌سالاری دينی از منظر امام خمينی(ره)و مصباح یزدی و ليبرال دموكراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری پیشگفتار فصل اول (کلیات) مقدمه طرح مسئله ؛ (در دو 2صفحه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1795)

بررسی تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر. فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1794)

دانشگاه آزاد اسلامی پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسی ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک موضوع: بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني شهر بندرعباس استاد راهنما: دکتر علي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1793)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) عنوان: بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی استاد راهنما: دکتر هاشم ولیپور استاد مشاور: دکتر جواد مرادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1792)

تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب احمد یوسفی رازلیقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 89258315026 در رشته تحقیقات آموزشی که در تاریخ 18 /10/1392 از پایان نامه خود تحت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1791)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: مدیریت آموزشی عنوان: بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1790)

دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی عنوان: بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1789)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی Read more…

By 92, ago