پایان نامه ارشد

c (1805)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک موضوع: بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1806)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: مدیریت آموزشی عنوان: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1807)

1-1 مقدمه هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگیها و انواع آن علاقهمند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان «هوش معنوی1» Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1808)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی موضوع: بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1809)

بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج فصل اول طرح تحقیق 1-1- مقدمه اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1803)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A) موضوع بررسی رابطه بين مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای استاد راهنما دکتر رؤيا افراسيابی نگارش علی نقی معينی سال تحصیلی 93-1392 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1804)

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی(M.A) عنوان: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1793)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) عنوان: بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی استاد راهنما: دکتر هاشم ولیپور استاد مشاور: دکتر جواد مرادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1794)

دانشگاه آزاد اسلامی پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسی ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک موضوع: بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني شهر بندرعباس استاد راهنما: دکتر علي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1795)

بررسی تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر. فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی Read more…

By 92, ago