پایان نامه ارشد

c (1785)

دانشكده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1796)

بررسی تطبيقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظريه‌های مردم‌سالاری دينی از منظر امام خمينی(ره)و مصباح یزدی و ليبرال دموكراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری پیشگفتار فصل اول (کلیات) مقدمه طرح مسئله ؛ (در دو 2صفحه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1786)

Hasan rahimei دانشگاه آزاد اسلامي واحدتاکستان دانشكده علوم انسانی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرایش: تعلیم و تربیت اسلامی عنوان: بررسی میزان بهره‌گیری از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1797)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1787)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات پايان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي موضوع بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1799)

دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم تحقیقات زنجان پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي(M.A) عنوان : بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار) استاد راهنما : جناب آقای دکترمحمدرضاکرمی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1788)

بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفت دانشآموزان اول و دوم دبیرستان یزد در سال تحصیلی 1392-1391 فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1800)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تکنولوژی آموزشی عنوان : بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1789)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1801)

دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A) موضوع: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب استاد راهنما: Read more…

By 92, ago