پایان نامه ارشد

c (1790)

دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی عنوان: بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1802)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی موضوع: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1791)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: مدیریت آموزشی عنوان: بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1792)

تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب احمد یوسفی رازلیقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 89258315026 در رشته تحقیقات آموزشی که در تاریخ 18 /10/1392 از پایان نامه خود تحت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2375)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش : بازرگانی-بازاریابی عنوان: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2376)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موضوع : شناسایی و اولويّت بندی عوامل مؤثر بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2368)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل عنوان: سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با استفاده از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2369)

پایان نامه کارشناسی ارشده دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت صنعتی (مالی) عنوان پایان نامه : سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها (مطالعه موردی دانشجویان استان یزد) استاد راهنما Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2370)

عنوان: شناخت رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش در بانک پاسارگاد فصل اول کلیات پژوهش مقدمه عصر امروز، عصر سازمانهای مبتنی بر دانش1 است. مدیریت دانش در راستای دستیابی به منابع نوین دانشی، Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2371)

کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات و نوآوري‌هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان‌نامه‌/ رساله متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ است. دانشكده علوم انسانی پايان‌نامه كارشناسي ارشد مدیریت MBA – گرایش استراتژیک Read more…

By 92, ago