پایان نامه ارشد

c (2367)

موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند موضوع : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی نگارش : Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2354)

دانشکدهی علوم پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشتهی فیزیک (اپتیک و لیزر) امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن به کوشش احسان فارسی نیا استاد راهنما دکتر عبدالناصر ذاکری اسفند ماه 1393 تقدیم به پدر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2355)

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه گرایش منطق آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان استاد راهنما جناب آقای دکتر احمدی افرمجانی استاد مشاور Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2356)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسیارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی عنوان: رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2360)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مديريت و حسابداري گروه آموزشی مديريت دولتي پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مديريت دولتي گرایش منابع انساني عنوان: رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2361)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ” بیمه” عنوان : رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2362)

ظ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی عنوان « رابطه درگیری شغلی با Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2363)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مديريت دولتی پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرايش : منابع انسانی عنوان : رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1761)

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………118پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….121چکیده پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1762)

2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق592-19 جمع بندی62فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق3-1مقدمه653-2 نوع و روش تحقیق663-3 جامعه آماری663-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه663-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات673-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق673-7 روایی پرسشنامه683-8 روش‌ها و Read more…

By 92, ago